تا کی میخوای وابسته باشی؟ خودت کدنویسی سایت رو یاد بگیر!

مشاهده

مشکل در منوی قالب فلت سام

153 viewsوردپرس
0
0 Comments

من منو رو طراحی کردم اما سایزش توی فرانت این شکلیه حتی آیتم هاشو کم کردم بازم کل صفحه رو نمیگیره چیکار باید بکنم ؟؟

eea51b85cb43214a4fff3db89e7ab53d046a83cb 1925

279a22981a3f56133137e6ca12f6feebe8aab4d6 1925

اسحاق شفایی Changed status to publish 2023/04/08
0

سلام منطورتون از کل صفحه عرض صفحه است یا ارتفاع؟ و اینکه آیا شما می خواهید مگامنو دومی رو مشابه اولی تنظیم کنید؟

با چه چیزی مگامنو رو طراحی کردید و چگونه آن را تنظیم کردید این مورد باید بررسی بشه

اسحاق شفایی Answered question 2023/04/08
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.